UMUMI – GENERAL SECRETARY

Verantwoordelijkheid

De afdeling Umumi heeft de leiding over het centrale kantoor van de Majlis. De afdeling houdt een register bij van alle handelingen van de National Amila, evenals alle communicatie met het Marqaz, andere Jama’at-kantoren en sub-organisaties. Het zorgt ervoor dat de instructies van Sadr Majlis tijdig worden uitgevoerd. Alle communicatie van Majlis naar de nationale, regionale en lokale verantwoordelijken wordt gefaciliteerd via deze afdeling.

Afdeling Umumi biedt hulp bij de volgende zaken van de Majlis:

  • Elke goedkeuring of wijziging van de lokale of regionale instantie (Amila) moet worden voorgelegd aan Qaid Umumi voor goedkeuring van Sadr Majlis.
  • Elk probleem in het maandelijkse rapportagesysteem moet aan Qaid Umumi worden gemeld, zodat hij de juiste middelen kan vinden om het probleem op te lossen.
  • Elke vraag of bezorgdheid bij het houden van de plaatselijke Amila- of algemene vergaderingen van het lichaam moet aan Qaid Umumi worden voorgelegd voor de juiste begeleiding.
  • Elke kwestie van lokaal of regionaal niveau moet worden meegedeeld aan Qaid Umumi voor een juiste oplossing.
  • Elke kwestie die de aandacht van Sadr Majlis of National Amila vereist betreffende lokale, regionale of nationale evenementen, moet aan Qaid Umumi worden gemeld.

Administrative Guide

Klik hier voor downloaden van Ansarullah administratievegids voor 2021,Voor Qaideen, Zuama en Local Majlis e Amila leden.

Documentatie

    Afdeling Umumi – Opfris Cursus Presentatie – PDF
    Majlis Rapport Formulier 2021 – PDF