Prediking – Tabligh

O Boodschapper! Breng aan de mensen over wat door uw Heer aan u is geopenbaard; en als u het niet doet, bent u ingebreke voor het overbrengen van de boodschap. Allah zal u beschermen tegen deze volk. Voorzeker, Allah leidt de ongelovige volk niet. [5:68]

Verantwoordelijkheden van Muntazim Tabligh voor Majlis

  • Verantwoordelijkheden van Muntazim Tabligh voor Majlis
  • Maak een Tabligh-plan op Majalis-niveau met het centrale plan als richtlijn.
  • Zorg voor deelname van Ansãr aan deze programma’s.
  • Moedig Ansãr aan om thuis een tafelbijeenkomst te houden, met personen onder de tafel (buren, etc.), hun contacten kunnen ook worden uitgenodigd voor vraag/antwoord sessies of Voorstellingen.
  • Lees en begrijp de tabligh-richtlijnen zorgvuldig en zorg voor de implementatie ervan
  • Verzamel en verstuur maandelijks rapporten over tabligh-activiteiten naar de Markaz.
  • Gedetailleerde rapporten over tabligh contacten en ontvangen feedback moeten naar Qaid Tabligh worden gestuurd.
  • Organiseer tafelactiviteiten op Majlis-niveau.
De Witte Minaret (Minaret van de Messias) is een beschermd monument in Qadian.