Het Belang

O, gij die gelooft, geeft van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap, noch voorspraak zal zijn; en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen. (Al-Baqrah 2:255)

“Houd er rekening mee dat er geen enkele beweging ter wereld is die zonder eigen bijdrage kan draaien. Bijdrage werd verzameld tijdens de periodes van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), Hazrat Musa (vrede zij met hem) en Hazrat Isa (vrede zij met hem) en alle andere Boodschappers. Daarom is het essentieel dat leden van mijn Djamaat waakzaam zijn voor deze verplichting.” (The Beloofde Messias)

Het Ansar Chanda Richtlijnen

Chanda moet worden berekend op het werkelijke inkomen na aftrek van belastingen en verplichte verzekering.  Percentages voor het verdienende leden:

  • Ansar Chanda (Lidschap): 1% van netto incomen, per maand
  • Ijtema: 3% van netto maandelijkse incomen, per jaar
  • Publicaties: €2.50 per jaar
  • Voorbeeld: voor elke €1,000 netto maandelijkse incomen, €10 Ansār Chanda maandelijks (€120 jaarlijks)
Maandelijkse netto incomenChandaUitwerking (maandelijks)
€1,000€12.50Lidmaatschap: €10; Ijtima: €2.50
€2,000€25.00Lidmaatschap €20; Ijtima €5.00
€3,000€37.50Lidmaatschap €30; Ijtima €7.50
€4,000€50.00Lidmaatschap €40; Ijtima €10.00