Deze Privacy verklaring is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.ansarullah.nl. Door het gebruik van de site accepteert de gebruiker deze Privacy verklaring.

Majlis Ansarullah Nederland, doet haar best om de informatie en gegevens op deze website zo accuraat mogelijk te houden. Echter de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kunnen niet worden gegarandeerd. Dit geldt ook voor alle andere websites die te bereiken zijn via een hyperlink.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Majlis Ansarullah  Nederland, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy Verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Rechten

Majlis Ansarullah  Nederland behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op www.islamnu.nl staat. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op gebruikers van de site.

Komt u ergens een fout tegen? Dan stellen we het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur een email naar sadr@ansarullah.nl