Jaarlijkse Syllabus 2021

Klik hier voor onze Jaarlijkse Syllabus (engels)

Afdeling Taleem, de Doelstelling

De missie van de Taleem-afdeling is niet alleen om de kennis van elke Nasir om te vergroten op het gebied van religieuze kennis, maar ook om de vooruitgang van de leden te meten. Dit wordt bereikt door een Taleem-syllabus op te stellen en meetbare doelen op te stellen en door driemaandelijkse tests uit te voeren samen met wedstrijden op lokale, regionale en nationale Ijtema’at.

Het is wenselijk dat Ansar door het volgen van de Taleem syllabus kennis zullen vergaren door de vertaling en commentaar van de voorgeschreven verzen van de Heilige Koran te leren, uitspraken van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), geschriften / preken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en zijn Khulafa te besturderen.


Verantwoordelijkheid van Qaid Taleem en Locale Muntazameen

De Qaid Taleem dient de volgende taken te verrichten:

 1. Implementeren van een onderwijsprogramma om de volgende doelstellingen te behalen
  1. Bevorderen en vergemakkelijken van het leren van Islamitische leerstellingen;
   Bevorderen en versnellen van het leren van de Islamitische leerstellingen.
  2. Verhogen van de betrokkenheid van de leden bij het Nationale Ta’lim-programma’s en er voor zorgen dat ten minste 50% van de leden deelnemen aan de Ta’lim-toets.
 2. Gereedmaken van syllabus en distributie aan de leden
 3. Bevorderen van het onderwijs in boeken van de Beloofde Messias (as) of boeken geschreven door Khulafa e Ahmadiyyat op basis van de jaarlijkse syllabus.
 4. Motiveren van Ansar om zich voor te bereiden op de educatieve wedstrijden op de lokale, regionale en nationale Ijtema’s.
 5. Motiveren van Ansar aan om Nederlands als tweede taal te leren die het Nederlands niet zo goed kennen.

Quarterly Knowledge Refresher Papers

2021

Klik op de taallink om het vragenformulier te bekijken en te downloaden.

 • Kwartaal 1: gepubliceerd in februari 2021

2019

Klik op de taallink om het vragenformulier te bekijken en te downloaden.

2018

Klik op de taallink om het vragenformulier te bekijken en te downloaden.

 • Kwartaal 1, Islam’s antwoord op hedendaagse kwesties – Nederlands – Urdu – Engels
 • Kwartaal 2, Een misvatting verwijderd – Nederlands
 • Kwartaal 3 – Uitnodiging voor Ahmadiyya – Nederlands – Engels
 • Kwartaal 4 – Islam en gewetensvrijheid. Engels – Urdu

Boeken ter referentie

Quarterly Knowledge Refresher Papers

2021

Klik op de taallink om het vragenformulier te bekijken en te downloaden.

 • Kwartaal 1: gepubliceerd in februari 2021

2019

Klik op de taallink om het vragenformulier te bekijken en te downloaden.

2018

Klik op de taallink om het vragenformulier te bekijken en te downloaden.

 • Kwartaal 1, Islam’s antwoord op hedendaagse kwesties – Nederlands – Urdu – Engels
 • Kwartaal 2, Een misvatting verwijderd – Nederlands
 • Kwartaal 3 – Uitnodiging voor Ahmadiyya – Nederlands – Engels
 • Kwartaal 4 – Islam en gewetensvrijheid. Engels – Urdu