Tarbiyyat  

O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die Allah niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden.” (66:07)

In zijn vrijdagpreek van 23 april 2010 instrueerde Hazrat Khalifatul Masih V (moge Allah zijn helper zijn) ons dat “de grootste verantwoordelijkheid voor van het huishouden ligt bij de man. Hij zou zijn kinderen moeten redden van het vuur waarvan God hem heeft gered. ” We kunnen nu deel uitmaken van de grotere verandering en voor de erfenis die we achterlaten.

Tarbiyyat (morele training) is het hulpmiddel voor ons om ons te begeleiden, ons eraan te herinneren en ons te helpen gefocust te blijven op onze uiteindelijke doel: het genoegen van Allah winnen. De aard van ons morele karakter is een directe weerspiegeling van de aard van ons geloof. Als we geen vertrouwen hebben in het onzichtbare, wordt de motivatie om menselijke driften te beheersen, ego in bedwang te houden, onszelf op te offeren voor een ander doel en te handelen op een manier die onze schepper behaagt, wordt secundair in ons leven en schaadt zo onze eigen kwaliteit van leven en degenen om ons heen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Elke maandelijkse bijeenkomst zal organiseren over een bepaald Tarbiyyat-onderwerp dat verband houdt met enkele morele uitdagingen waarmee we in het dagelijks leven worden geconfronteerd.