Rapport Opfris Cursus 2018 Majlis Ansarullah Nederland

 

Met de Genade van Allah is Majlis Ansarullah Nederland in staat gesteld om op Zondag 28 januari 2018 een opfriscursus te organiseren waarin Zuama Majalis met hun Amila leden hebben deelgenomen. De openingssessie begon met Tilwat met Urdu en Nederlandse vertaling, waarna Gelofte van Ansarullah werd gelezen. De opfris cursus werd onder leiding van Naseer Ahmad Tahir plaatsvervangend Sadr Majlis gehouden. In de cursus hebben 36 leden deelgenomen, waarin o.a. Zuama Majalis met leden van locale Amela en leden van Amela Mulk Majlis Ansarullah Nederland aanwezig waren.

Toespraak Sadr Majlis:

Na de welkom woord is door Sadr sahib uitgelegd dat al onze programma’s gebaseerd zijn op de instructies van de Heilige Profeet (vzmh), De Beloofde Messias (a.s.) en Khulafa. Met name wordt er rekening gehouden met de taken en verantwoordelijkheiden van Majlis Ansarullah. Hou de woorden “Nahno Ansarullah” goed in gedachten bij het dienen van Islam Ahmadiyyat, geef voorbeeldgevend gedrag. Organisatoren worden geacht de tekortkomingen van afgelopen jaar weg te werken en veel gebed te doen zodat alle werkzaamheden met volkomen gehoorzaamheid en de wens van de tegenwoordige Khalifa (atba) volbracht worden. Ameen.

Presentaties

Nationale Qaideen van verschillende afdelingen hebben presentaties gehouden over hun jaarplan. Er werd een administratieve pakket gemaakt met de recente instructies van Hazoor (atba), Dastoer e Isasi en de adviezen van Majlis Shoera. Dit pakket werd uitgereikt aan Zuama Majalis.

Afdeling Ummumie:

Qaid Ummumie heeft over de Ummumie afdeling gepresenteerd, na de presentatie was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Activiteiten in de jaarplan werden besproken.

Adviezen: Regio’s en Majalis werden geadviseerd om een jaarplan op te stellen. Geaviseerd werd om de maandelijkse rapport formulier in Urdu en Nederlands te vertalen. Dastoer e Isasi dient te worden gedrukt en beschikbaar gesteld in de Majalis.

Afdeling Taleem:

Qaid sahib Taleem heeft de activiteien van Taleem in het jaarplan gepresenteerd. Hierin werd toelichting gegeven over de te lezen jaarlijkse boeken.

Adviezen: Sillebus van Taleem dient te worden beschikbaar gesteld in de Majalis. Gebruik via website is niet mogelijk voor alle Ansar. Meer aandacht is nodig voor het lezen van de boeken van de Beloofde Messias (a.s.). Afname van toetsen dient beter georganiseerd te worden.

Tarbiyyat:

Qaid sahib Tarbiyyat heeft de tarbiyyat activiteiten in het jaarplan gepresenteerd en het belang van maandelijkse rapporten aangeduid. Hierover werden vragen gesteld. Details over individueel rapport werden gepresenteerd.

Adviezen: aandacht moeten worden gegeven aan de tekortkomignen van de Majalis. Aanwezigheid tijdens Jumma dient ook in het rapportformulier opgenomen te worden.

Tabligh:

Qaid sahib tablieg heeft de Tablieg activiteiten in het jaarplan gepresenteerd en de aanwezigen gelegeheid gegeven om vragen te stellen.

Adviezen: Contacten die verkregen worden van Tablieg sessies en boekentafels dienen verder opgepakt te worden door bijvoorbeeld hun emailadres te verkrijgen zodat meer informatie naar hun verstuurd kan worden.

Mal:

Qaid sahib Mal heeft de inkomen budget gepresenteerd en manieren uitgelegd hoe deze verzameld kan worden. Leden mochten ook vragen stellen.

Tajneed:

Qaid sahib Tajneed heeft uitgelegd hoe tajneed verzameld en bijgehouden moet worden en aangegeven wat de belang hiervan is.

Taleem ul Quran & Waqf e Arzie:

Qaid sahib heeft betreffende activiteiten in de jaarplan en het belang van maandelijkse rapporten gepresenteerd.

Adviezen: Er dienen lessen geregeld te worden voor het lezen van De Heilige Quran met goed uitspraak en toon. De Heilige Quran dient regelmatig en met vertaling gelezen te worden.

Slotsessie:

Amir sahib Jamaat Ahmadiyya Nederland Hibatun Noer Verhagen heeft de slotsessie geleid. In de slotsessie heeft plaatsvervangend Acting Sadr Majlis Naseer Ahmad Tahir sahib toespraak gehouden over doelen en bedoelingen van Ansarullah. Amir sahib heeft een kort toespraak gehouden waarin hij Ansar instructies gaf zoals dat we moeten proberen beter te presteren dan vorige jaar en dat we onze zwakheden moeten wegwerken. Na de slot toespraak werd de programma gesloten met Dua. Tot slot werd windup gedaan en de Maghrib en Isha gebeden verricht waarna diner werd geserveerd. Aanwezigheid: 36 Ansar hebben deelgenomen, hiernaast een gast en 3 Khuddam waren aanwezig. In totaal was de aanwezigheid dus 40.