Bismillahir Rahmanir Rahim

 

Geachte Ansar-broeders,

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

Het stemt mij blij dat Madjlis Ansarullah Nederland de gelegenheid heeft gekregen om hun jaarlijkse Ijtemah te organiseren. Moge Allah deze gelegenheid in alle opzichten zegenen. Amien.

Dit is een tijd van wetenschappelijke ontwikkeling. Men besteedt de meeste tijd van zijn dagelijkse leven aan het gebruiken van nieuwe faciliteiten en uitvindingen. Kinderen besteden de meeste tijd in scholen en universiteiten. Thuis zitten ze dikwijls achter de pc, de tv of maken gebruik van games en mobiele telefoons. Hierdoor wordt het gedrag in negatieve zin beïnvloed en verslechtert het moreel. Hun gewoonten leiden hen naar dwaling. In zulk een sfeer is het belangrijk dat men door zijn goede gedrag en daden zijn kinderen naar religie leidt.

Allah heeft u gezegend met de zegening van MTA. Mijn vrijdagpreken, toespraken, klassen en andere interessante programma’s worden hierop uitgezonden. Men kan hieruit erg veel leren over de religieuze leer van het geloof. Deze gunst moet u benutten en uw gezinsleden aansporen om deze ook te benutten. Zoals u gehoor geeft aan alle wensen en voorziet in het levensonderhoud van uw gezin, moeten zij ook naar u luisteren in religeuze aangelegenheden. U moet hen aansporen om de dagelijkse gebeden te verrichten en recitatie te doen. Normaliter wordt opgemerkt dat de kinderen van die mensen die naast de wereldse aangelegenheden ook voor de religeuze behoeften van hun familie zorg dragen, in alle opzichten rustgevend voor het oog zijn geworden.

Hazrat Masih Maoud (as) heeft gezegd dat de wens om kinderen te krijgen uitsluitend moet zijn gebaseerd op het goede. Mensen wensen kinderen te hebben, maar niet als dienaren van religie, maar meestal is hun wens gebaseerd op het hebben van een erfgenaam. Als ze eenmaal kinderen hebben, dan zorgen ze niet voor hun religeuze en morele vooruitgang. “Onhoud dit: Zulk een geloof kan niet juist zijn dat iemand zijn naaste verwanten niet goed kent. Als hij hiertoe niet in staat is, is een hoop op het goede ook ten onrechte.” ( Malfozaat, deel 1, blz. 562).

Besteed in het bijzonder aandacht aan hun goede opvoeding. Laat hun goede voorbeelden zien. Binnenkort begint insha’Allah Ramadan. Dit is het beste middel voor de geestelijke ontwikkeling. Hierin kan men oefenen in gebeden en goede daden. Mensen die verplicht zijn gesteld te vasten, moeten vasten in deze maand, de verplichte gebeden en nawafil verrichten, additionele dua doen, zoveel mogelijk de Heilige Koran reciteren, de kinderen vragen om de Heilige Quran een keer te lezen, en daarna al deze goede daden voortzetten na Ramadan. Moge Allah u in staat stellen om dit in praktijk te brengen. Amien.

 

Wassalaam,

Khaksaar,

Mirza Masroor Ahmad,

Khaliftul Masih Alkhamis